09.02.2023 przetarg na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku – Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza

Czytaj więcej...

02.12.2022 przetarg na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku – Zarządzający  Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona
działalność gospodarcza

Czytaj więcej...

17.11.2022 Szczecinek - I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Szczecinka:

Czytaj więcej...

29.12.2021 - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej oznaczonych jako działki o łącznej powierzchni 1,1367 ha, położonych w Redzikowie, Gmina Słupsk (obręb 0021, Redzikowo)

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki: nr 7/72 o pow. 1,1025 ha (KW nr SL1S/00103038/6) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oraz nr 7/79 o pow. 0,0342 ha (KW nr SL1S/00108652/1) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren drogi wewnętrznej, o łącznej powierzchni 1,1367 ha, położonych w Redzikowie, Gmina Słupsk (obręb 0021, Redzikowo). Działki sprzedawane są łącznie.

Czytaj więcej...

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami