Akty prawne regulujące udzielenie wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - wykaz aktów prawnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. Un. poz. 1752 z 2020r.) - link
NOWE !! Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grdnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 2483 z 2021r.) - link

NOWE !! Tabela 1 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług - link
NOWE !! Tabela 2 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym - link
NOWE !! Tabela 3 - Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - link

W trakcie aktualizacji poniższe dokumenty:

  • Formularz wniosku o udzielenie decyzji o wsparciu - tutaj
  • Lista załączników do wniosku - tutaj
  • Formularz nowego projektu inwestycyjnego - tutaj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. poz. 1698 z 2018r.) - link

  • Mapa obszaru zarządzanego przez Słupską SSE - link

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link
NOWE !! Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 28 września 2021r. - link
Inteligentne specjalizacje Województwa Pomorskiego - link
Inteligentne specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego - link
Inteligentne specjalizacje Województwa Wielkopolskiego - link
Krajowe Klastry Kluczowe - link

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami