Akty prawne regulujące udzielenie wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - wykaz aktów prawnych

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. Un. poz. 1752 z 2020r.) - link
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji - link
 • NOWE !! Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grdnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 2483 z 2021r.) - link

Załączniki do znowelizowanego rozporządzenia ws. pomocy publicznej:

 • Tabela 1 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług - link
 • Tabela 2 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym - link
 • Tabela 3 - Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - link

Pozostałe akty prawne i dokumenty:

 • Objaśnienia podatkowe z dnia 6 marca 2020 r. dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - link
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. poz. 1698 z 2018r.) - link
 • Mapa obszaru zarządzanego przez Słupską SSE - link
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 28 września 2021r. - link
 • Inteligentne specjalizacje Województwa Pomorskiego - link
 • Inteligentne specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego - link
 • Inteligentne specjalizacje Województwa Wielkopolskiego - link
 • Krajowe Klastry Kluczowe - link

Plan Rozwoju Inwestycji do roku 2020 (z perspektywą do 2030) dla obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanego przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. - tutaj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495 z 2019r., art. 64) - link


Interpretacje indywidualne

System Informacji Podatkowej - wyszukiwarka interpretacji - link

 • Pierwsza interpretacja indywidualna z 27 grudnia 2018 r. dot. decyzji o wsparciu dla „zakładu w toku” w ramach inwestycji – zwiększenie zdolności produkcyjnych. W zakresie rozliczenia pomocy publicznej z podatku obliczanego od całego dochodu - Sygnatura - 0114-KDIP2-3.4010.255.2018.1.MS - link

Wyroki i orzeczenia

 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2019r. dot. podatku dochodowego od osób prawnych - łączenie limitu pomocy publicznej na terenie kilku Specjalnych Stref Ekonomicznych.  Sygnatura - I SA/Rz 1210/18 - link

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców uzyskaniem decyzji o wsparciu zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel. 59 840 11 73

Wprowadził: AJ

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami