Poniżej publikujemy regulacje dotyczące możliwości ubiegania się przez przedsiębiorców o pomoc publiczną w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. 2018, poz. 1698) teren całego kraju został objęty programem Polska Strefa Inwestycji. Poszczególne powiaty kraju zostały przypisane do spółek zarządzających strefami ekonomicznymi. Obszar pozostający we właściwości Zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego (5 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu), zachodniopomorskiego (8 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu) oraz wielkopolskiego (1 powiat).

Tekst jednolity ustawy z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1752 z 2020r.) - link

Akty prawne regulujące udzielenie wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - wykaz aktów prawnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. Un. poz. 1752 z 2020r.) - link
NOWE !! Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grdnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 2483 z 2021r.) - link

NOWE !! Tabela 1 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług - link
NOWE !! Tabela 2 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym - link
NOWE !! Tabela 3 - Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - link

W trakcie aktualizacji poniższe dokumenty:

  • Formularz wniosku o udzielenie decyzji o wsparciu - tutaj
  • Lista załączników do wniosku - tutaj
  • Formularz nowego projektu inwestycyjnego - tutaj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. poz. 1698 z 2018r.) - link

  • Mapa obszaru zarządzanego przez Słupską SSE - link

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link
NOWE !! Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 28 września 2021r. - link
Inteligentne specjalizacje Województwa Pomorskiego - link
Inteligentne specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego - link
Inteligentne specjalizacje Województwa Wielkopolskiego - link
Krajowe Klastry Kluczowe - link

Plan Rozwoju Inwestycji do roku 2020 (z perspektywą do 2030) dla obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanego przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. - tutaj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495 z 2019r., art. 64) - link


Interpretacje indywidualne

System Informacji Podatkowej - wyszukiwarka interpretacji - link

  • Pierwsza interpretacja indywidualna z 27 grudnia 2018 r. dot. decyzji o wsparciu dla „zakładu w toku” w ramach inwestycji – zwiększenie zdolności produkcyjnych. W zakresie rozliczenia pomocy publicznej z podatku obliczanego od całego dochodu - Sygnatura - 0114-KDIP2-3.4010.255.2018.1.MS - link

Wyroki i orzeczenia

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2019r. dot. podatku dochodowego od osób prawnych - łączenie limitu pomocy publicznej na terenie kilku Specjalnych Stref Ekonomicznych.  Sygnatura - I SA/Rz 1210/18 - link

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców uzyskaniem decyzji o wsparciu zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel. 59 840 11 73

Wprowadził: AJ

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami