Dostępne na rynku narzędzia wspierające ekspansję przedsiębiorców na rynki zagraniczne:

brokereksportowy  Pomorski Broker Eksportowy to narzędzie, które wspiera pomorskich przedsiębiorców planujących ekspansję na rynki zagraniczne.
 GoToBrand Program Go To Brand - Poddziałanie 3.3.3 PO Inteligentny Rozwój oferuje dotacje na wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.
 MarkaPolskiejGospodarki Marka Polskiej Gospodarki ma promować rodzime produkty i przedsiębiorców za granicą. Polskie firmy są chętne do udziału w projekcie.
portal promocji eksportu Portal Promocji Eksportu to strona rządowa, która informuje o wszystkich dostępnych działaniach eksportowych dla przedsiębiorców. Na stronie można znaleźć informacje o misjach gospodarczych, targach zagranicznych i innych wydarzeniach związanych ze sprzedażą dóbr za granicą. Na tej stronie można pozyskać adresy Wydziałów Promocji i Handlu.
GO WORLD

Portal z bazą informacyjną na temat wybranych i promowanych kierunków eksportowych. Aktualne wydarzenia, targi, spotkania dla przedsiębiorców.

Zagraniczne biura handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu to sieć przedstawicielstw, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski. Docelowo ma powstać 70 biur.