PSI LogoW dniu 4 września 2018r. zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162 z dn. 10.05.2018r. - treść poniżej). Tym samym każda firma planująca realizację nowego projektu inwestycyjnego lub reinwestycję, wpisująca się w kryteria opisane w nowym Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej (Dz.U. poz. 1713 z dn. 28.08.2018r. - treść poniżej), może ubiegać się o tzw. uzyskanie decyzji o wsparciu. Na podstawie decyzji o wsparciu będzie mogła taka firma korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym, po spełnieniu określonych przepisów prawa. 

 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z powiatów przypisanych do obszaru we właściwości Słupskiej SSE (patrz mapa), którzy planują realizację nowych inwestycji lub reinwestycji do kontaktu z nami w celu analizy możliwości uzyskania wsparcia w postaci pomocy publicznej na nową inwestycję. Jednoczęśnie zachęcamy samorządy z przypisanego obszaru zarządzanego przez Słupską SSE do współpracy przy identyfikacji terenów inwestycyjnych i obsługi inwestorów.

 

Przedsiębiorcy planujący realizację nowych inwestycji na w/w obszarze mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

 

  • Maksymalny wskaźnik intensywności pomocy publicznej wynosi:
dla województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego
dla województwa wielkopolskiego       
35% dla dużego przedsiębiorcy  25% dla dużego przedsiębiorcy
45% dla średniego przedsiębiorcy 35% dla średniego przedsiębiorcy
55% dla małego i mikroprzedsiębiorcy 45% dla małego i mikroprzedsiębiorcy
2018.09.04 Strefy wpływow i tereny inwestycyjne w SSSE 
  • Wielkość przedsiębiorcy

Status przedsiębiorstwa determinuje wysokość przysługującej pomocy. Poniżej przedstawiony został sposób weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa:

Kategoria przedsiębiorstwa  Liczba osób zatrudnionych – roczne jednostki robocze (RJR)  Roczny obrót Całkowity bilans roczny
Mikro < 10 ≤ 2 mln EUR ≤ 2 mln EUR
Małe < 50 ≤ 10 mln EUR ≤ 10 mln EUR
Średnie < 250 ≤ 50 mln EUR ≤ 43 mln EUR
Duże ≥ 250 > 50 mln EUR > 43 mln EUR

Poza powyższym niezwykle istotnym elementem określenia statusu przedsiębiorstwa jest analiza powiązań z innymi podmiotami, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 z 2018r.) - definicja MŚP - link

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu. Definicja Przedsiębiorstw MŚP (str. 70) - link


Akty prawne regulujące udzielenie wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - wykaz aktów prawnych

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162 z 2018r.) - link
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.) - link

Tabela 1 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług - link
Tabela 2 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym - link
Tabela 3 - Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - link

  • Formularz wniosku o udzielenie decyzji o wsparciu - tutaj
  • Lista załączników do wniosku - tutaj
  • Formularz nowego projektu inwestycyjnego - tutaj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. poz. 1698 z 2018r.) - link

  • Mapa obszaru zarządzanego przez Słupską SSE - link

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link
Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 27 września 2019r. - link
Inteligentne specjalizacje Województwa Pomorskiego - link
Inteligentne specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego - link
Inteligentne specjalizacje Województwa Wielkopolskiego - link
Krajowe Klastry Kluczowe - link


Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem decyzji o wsparciu do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 59 840 11 73

Opublikowała: AJ

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami