PSI LogoW dniu 4 września 2018r. zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162 z dn. 10.05.2018r. - treść poniżej). Tym samym każda firma planująca realizację nowego projektu inwestycyjnego lub reinwestycję, wpisująca się w kryteria opisane w nowym Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej (Dz.U. poz. 1713 z dn. 28.08.2018r. - treść poniżej), może ubiegać się o tzw. uzyskanie decyzji o wsparciu. Na podstawie decyzji o wsparciu będzie mogła taka firma korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym, po spełnieniu określonych przepisów prawa. 

2018.09.04 Strefy wpływow i tereny inwestycyjne w SSSEZapraszamy wszystkich przedsiębiorców z powiatów przypisanych do obszaru we właściwości Słupskiej SSE (patrz mapa), którzy planują realizację nowych inwestycji lub reinwestycji do kontaktu z nami w celu analizy możliwości uzyskania wsparcia w postaci pomocy publicznej na nową inwestycję. Jednoczęśnie zachęcamy samorządy z przypisanego obszaru zarządzanego przez Słupską SSE do współpracy przy identyfikacji terenów inwestycyjnych i obsługi inwestorów.

Przedsiębiorcy planujący realizację nowych inwestycji na w/w obszarze mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

Maksymalny wskaźnik intensywności pomocy publicznej wyosi:

dla województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego               
dla województwa wielkopolskiego
35% dla dużego przedsiębiorcy  25% dla dużego przedsiębiorcy
45% dla średniego przedsiębiorcy 35% dla średniego przedsiębiorcy
55% dla małego przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy 45% dla małego przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy

 

Akty prawne regulujące udzielenie wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162 z 2018r.) - link
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.) - link

Tabela 1 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług - link
Tabela 2 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym - link
Tabela 3 - Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - link

  • Formularz wniosku o udzielenie decyzji o wsparciu - tutaj
  • Lista załączników do wniosku - tutaj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. poz. 1698 z 2018r.) - link

  • Mapa obszaru zarządzanego przez Słupską SSE - link

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link
Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2018r. - link

Broszury informacyjne dot. Polskiej Strefy Inwestycji:

Dla przedsiębiorców - Szansa dla Twojej firmy - PDF TUTAJ
Dla samorządów - Droga do rozowju Twojego regionu - PDF TUTAJ
Polska Strefa Inwestycji - szansa dla firm i samorządów - PDF TUTAJ
Porównanie JEST - BYŁO - PDF TUTAJ

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem decyzji o wsparciu do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 59 840 11 73