29.12.2021 - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej oznaczonych jako działki o łącznej powierzchni 1,1367 ha, położonych w Redzikowie, Gmina Słupsk (obręb 0021, Redzikowo)

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki: nr 7/72 o pow. 1,1025 ha (KW nr SL1S/00103038/6) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oraz nr 7/79 o pow. 0,0342 ha (KW nr SL1S/00108652/1) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren drogi wewnętrznej, o łącznej powierzchni 1,1367 ha, położonych w Redzikowie, Gmina Słupsk (obręb 0021, Redzikowo). Działki sprzedawane są łącznie.

Czytaj więcej...

16.12.2021 - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 7/52 o pow. 1,3322 ha położonej w Redzikowie, Gmina Słupsk (obręb 0021, Redzikowo)

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 7/52 o pow. 1,3322 ha, położonej w Redzikowie, Gmina Słupsk (obręb 0021, Redzikowo), przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, KW nr SL1S/0090111/7.

Czytaj więcej...

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/67 m. Koszalin

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/67 o pow. 4,1553 ha, położonej w obrębie 06 m. Koszalin, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów oraz 1 KDL – pod drogę gminną o klasie ulicy lokalnej, KW nr KO1K/00052133/4.

Czytaj więcej...

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/67 m. Koszalin - unieważniony

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/67 o pow. 4,1553 ha, położonej w obrębie 06 m. Koszalin, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów oraz 1 KDL – pod drogę gminną o klasie ulicy lokalnej, KW nr KO1K/00052133/4.

Czytaj więcej...

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami