PARR S.A. (www.parr.slupsk.pl) prowadzi szereg działań wspierających nawiązywanie relacji klastrowych, poprzez łączenie sił sektora naukowo-badawczego z biznesem. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz ze Słupskim Inkubatorem Technologicznym (www.sit.slupsk.pl) jest dziś w regionie słupskim jednym z najważniejszych katalizatorów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Wspieramy i promujemy powstawanie inicjatyw klastrowych w regionie.

 PARR S.A. prowadzi współpracę z następującymi inicjatywami klastrowymi:

logo SKMSzczecinecki Klaster Meblowy (SKM), którego koordynatorem jest Kronospan Szczecinek Sp.  z o.o. www.furniturecluster.pl 

Otwarcie Kronospan Design Center

Szczecinecki Klaster Meblowy - Dobry klimat do inwestycji

Invest in the Szczecinek Furniture Cluster

Kronospan Design Center

Korzyści z funkcjonowania w Klastrze

 

logo sEaNERGIA

"sEaNERGIA" - to nadbałtyckie powiązanie kooperacyjne dla innowacji eko-energetycznych służących rozwojowi turystyki uzdrowiskowej www.seanergia.pl

 

logo klaster log-trans

Logistyczno-Transportowy Klaster „Północ-Południe” – prowadzony przez Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o. www.klasterlogtrans.pl

 

 

Polecamy nastepujące portale internetowe dotyczące tematyki klastrów:

Ministerstwo Rozwoju www.mr.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl
Pomorskie Inicjatywy Klastrowe www.klastry.pomorskie.eu
Portal Innowacji www.pi.gov.pl

Wprowadziła: Agata Jaroszewska