Dzisiejsze inauguracyjne posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowiło ważny krok w rozwoju regionu.Rada, pełniąca rolę stałego ciała opiniodawczego i doradczego Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną ma kluczowe znaczenie w realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji. Jej głównym celem jest zapewnienie dialogu społecznego oraz przedstawianie opinii, wniosków i rekomendacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie tego obszaru. 

1684850993135

W posiedzeniu uczestniczyli zarówno przedsiębiorcy, którzy odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym, jak i przedstawiciele jednostek samorządów lokalnych i regionalnych, którzy mają ważny wpływ na kreowanie korzystnych warunków dla biznesu. Podczas spotkania wyłoniono prezydium Rady, które będzie odpowiedzialne za efektywną koordynację prac. Na stanowisko przewodniczącego Rady wybrano Stanislaw Szultka reprezentującego Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Pomorskiego, a na Wiceprzewodniczącego Piotra Jedlińskiego, prezydenta Miasta Koszalin. Jednogłośnie zatwierdzono również wybór Anny Stańczyk-Pilarczyk, z firmy Leann Stańczyk SA, na Sekretarza Rady.Podczas tego istotnego spotkania, uczestnicy mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń, które są niezwykle cenne dla zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla potencjalnych inwestorów. Ważnym tematem poruszanym podczas dyskusji były kwestie związane z rozwojem infrastruktury, takie jak modernizacja dróg i dostępność transportowa, które mają istotne znaczenie dla sukcesu biznesu. Ponadto, omawiano również wsparcie dla przedsiębiorców oraz promocję regionu jako atrakcyjnego miejsca inwestycyjnego.Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest zobowiązana do prowadzenia otwartego dialogu społecznego, wychodzenia naprzeciw problemom oraz przedstawiania konkretnych opinii, wniosków i rekomendacji. Współpraca między przedsiębiorcami a samorządami lokalnymi i regionalnymi jest niezwykle istotna dla stworzenia korzystnego środowiska gospodarczego oraz sprzyjającego rozwojowi nowych inwestycji w regionie.W trakcie pierwszego posiedzenia Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej miała miejsce również prezentacja filmowa, podsumowująca pięć lat działalności Polskiej Strefy Inwestycji.Zachęcamy do zapoznania się z filmem pod linkiem 🎥:  https://www.youtube.com/watch?v=gqLRGFXf4MI

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 299/5 o pow. 1,2000 ha (KW nr SL1S/00049982/5) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny funkcji przemysłowych i usługowych, położona w Podstrefie „Lębork” na terenie miasta Lęborka (obręb 0014, Lębork).

Powyższa działka stanowi własność Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork”.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami zaprasza na Śniadanie biznesowe z cyklu "Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w drodze - kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców".

W dniu 16.05.2023r. zawitamy do Miastka i przedstawimy szeroki wachlarz możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z tego obszaru.

Miastko grafika evenea

Spotkanie jest dedykowane do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej działalności oraz tych planujących realizację nowych inwestycji na terenie następujących gmin powiatu bytowskiego: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie.

 

Szanowni Państwo,

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., spółka zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, oraz PwC zapraszają na szkolenie stacjonarne: O strefach praktycznie - korzystanie z ulgi z tytułu nowych inwestycji - najważniejsze kwestie podatkowe. Ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorców planujących realizację nowych inwestycji.

Szkolenie z PWC prostokątSzkolenie warsztatowe jest nieodpłatne, niemniej obwiązuje limit miejsc - decyduje ostateczne potwierdzenie od organizatora.

Spotkanie dedykowane jest dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności strefie i/lub decyzję o wsparciu wydaną przez PARR S.A. w obszarze Słupskiej SSE oraz przedsiębiorców planujących realizację nowych inwestycji w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

TERMIN: 09 maja 2023 r. g. 10:00

MIEJSCE: Restauracja Hudson, ul. Połczyńska 18 75-815 Koszalin

 

REJESTRACJA: https://app.evenea.pl/event/ssseostrefachpraktycznie/

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami