Rada Rozwoju Obszaru G.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powołana

Dzisiejsze inauguracyjne posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowiło ważny krok w rozwoju regionu.Rada, pełniąca rolę stałego ciała opiniodawczego i doradczego Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną ma kluczowe znaczenie w realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji. Jej głównym celem jest zapewnienie dialogu społecznego oraz przedstawianie opinii, wniosków i rekomendacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie tego obszaru. 

Czytaj więcej...

Skład Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego została powołana zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2023 r poz. 74). Rada Rozwoju Gospodarczego pełni funkcję opiniodawczo – doradczą dla Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Rada Rozwoju Gospodarczego proponuje kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru oddziaływania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także wspiera działania, które mogą przyczynić się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

Czytaj więcej...

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami