logo PARR pl logo SSSE pl sit logo pl

2015 05 20 5788

Szanowni Państwo !

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PARR) powstała w 1994 roku. Działalność PARR S.A. skierowana jest na inicjowanie, promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwojowi regionalnemu. PARR S.A. prowadzi działalność szkoleniową, informacyjną i doradczą dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów. Agencja jest realizatorem wielu przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasze projekty mają wpływ na promocję i rozwój regionu, wspieranie powstawania nowych podmiotów gospodarczych i rozwój funkcjonujących przedsiębiorstw. Poprzez współpracę z samorządami i przedsiębiorcami kreujemy klimat oparty na partnerstwie i współpracy, sprzyjający rozwojowi lokalnego biznesu. Agencja odgrywa dużą rolę w promowaniu eksportu i nawiązywaniu kontaktów zagranicznych poprzez lokalne MŚP, organizując seminaria i konferencje, promując przedsiębiorstwa na zagranicznych targach, misjach gospodarczych i podczas wizyt studyjnych. Jest współzałożycielem/partnerem klastrów, w tym: Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, Szczecineckiego Klastra Meblowego oraz Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe.
Jednym z najważniejszych narzędzi, jakim posługuje się Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do wspierania rozwoju gospodarczego regionu środkowego Pomorza jest Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE).  PARR S.A. jest Zarządzającym Słupską SSE.
Obszarem działania Słupskiej SSE, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29.08.2018r. Dz.U. poz. 1698, w ramach programu pn. Polska Strefa Inwestycji jest 16 powiatów Pomorza Środkowego w województwach: pomorskim (5 powiatów ziemskich i 1 powiat grodzki), zachodniopomorskim (8 powiatów ziemskich i 1 powiat grodzki) oraz wielkopolskim (1 powiat ziemski) - tutaj mapa z obszarem działania SSSE. W ramach Strefy funkcjonuje także 18 podstref o łącznej powierzchni: 910 ha, położonych na terenach miast: Słupsk, Ustka, Koszalin, Szczecinek, Lębork, Darłowo i Wałcz oraz gmin: Słupsk, Debrzno, Polanów, Karlino, Tychowo, Czarne, Kalisz Pomorski i Biesiekierz. Strefa reprezentuje nie tylko przemysł, ale wspiera przede wszystkim powstawanie nowoczesnej gospodarki, opartej o innowacyjne technologie. W tym celu przy wsparciu naszego głównego akcjonariusza, Samorządu Województwa Pomorskiego, a także pozostałych akcjonariuszy: Miasta Słupska, Miasta Koszalina, Skarbu Państwa oraz Gminy Słupsk wybudowaliśmy na terenie SSSE Słupski Inkubator Technologiczny (SIT). SIT powstał przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP. Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.Inkubator to szczególne i jedyne miejsce w naszym regionie, dające szanse i możliwości do nawiązywania wzajemnych relacji pomiędzy przedsiębiorcami, lokalnym biznesem, instytucjami naukowo-badawczymi oraz firmami okołobiznesowymi. Od czerwca 2014 roku w SIT funkcjonuje Pracownia Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych (ARiSW). Miejsce to dedykowane jest dla przedsiębiorców i kadry inżynierskiej, a także szkół i studentów, które będą mogły na bazie Pracowni pozyskać praktyczną wiedzę i skorzystać z nowoczesnych usług. Natomiast w 2015 roku uruchomiliśmy Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii, której głównym elementem jest największa na Pomorzu dachowa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 187 kW. Mamy nadzieję, że stworzona przez nas nowoczesna infrastruktura w postaci Inkubatora, realizowane projekty unijne oraz działania związane ze wspieraniem powstawania nowych inwestycji w obszarze działania Słupskiej Strefy przyczynią się do osiągnięcia sukcesu społeczno-gospodarczego miast i gmin Pomorza Środkowego. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje we wspólnym kreowaniu gospodarki naszego regionu.

Wspólnie tworzymy przyszłość dla innowacyjnej gospodarki

Zapraszam do współpracy z nami
Mirosław Kamiński - Prezes Zarządu PARR S.A.


Główni akcjonariusze PARR S.A.

Samorzad woj pom herb slupsk Logo MPIT Logo Koszalin Gmina Slupsk herb

Oferta dla przedsiębiorców pozostałych spółek prawa handlowego Samorządu Województwa Pomorskiego

PFP PFR Gdansk  PRFPK

Wprowadziła: AJ

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami