Ważne strony WWW dot. szkolnictwa:

 

  • Ministerstwo Rozwoju - www
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej - www
  • Kuratorium Oświaty w Gdańsku - www
  • Kuratorium Oświaty w Szczecinie - www
  • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej I Ustawicznej - www

 krajowy fundusz szkolen logo

01 mr gov

Więcej informacji: http://www.mg.gov.pl/node/22643
Szkolnictwo zawodowe: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Szkolnictwo+zawodowe
Dobre praktyki w SSE: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Szkolnictwo+zawodowe/Dobre+praktyki+w+SSE

Działania na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

PNP

 rok szkoly zawodowacow

Podjęte są działania aktywizujące w zakresie szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego - tutaj strona internetowa POWER

barometr

Nadrzędnym celem planowanego projektu byłoby dopasowanie systemu kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy, poprzez ułatwienie nawiązania współpracy pomiędzy pracodawcami funkcjonującymi w regionie, w tym przedsiębiorcami działającymi w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a szkołami zawodowymi, technikami i centrami kształcenia praktycznego. Zakładane jest stworzenie systemu wsparcia w/w działań z poziomu centralnego lub regionalnego, m.in. planuje się ułatwić pracodawcom: organizację praktyk zawodowych, tworzenie klas patronackich, zatrudnienie uczniów podczas wakacji, czy oferowanie staży dla absolwentów. Na w/w działania udzielane byłoby wsparcie w formie dofinansowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy poprzez: refundację zużytych materiałów, kosztów odzieży, obuwia, szkolenia BHP oraz środków ochrony indywidulanej, dodatek do wynagrodzenia opiekuna ucznia/stażysty, fundowanie stypendiów dla praktykantów/stażystów, refundacja kosztów dojazdu ucznia/stażysty.

Mając na uwadze powyższe Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Słupskim Inkubatorem Technologicznym, przygotowuje z jednej strony wstępną analizę potrzeb przedsiębiorców w zakresie kształcenia kadry, a z drugiej strony dokunuje analizy możliwości i potencjału szkół.

W związku z powyższym zwracamy się do przedsiębiorców/ pracodawców z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji, jakie pozwolą nam na zidentyfikowanie potrzeb w zakresie dualnego kształcenia zawodowego. Zagadnienia, jakie nas interesują dotyczą prowadzonej/planowanejprzez Państwa współpracy ze szkołami zawodowymi, technikami, centrami kształcenia ustawicznego w zakresie: tworzenia klas patronackich, przyjmowania uczniów na praktyki/staże. Jeśli prowadzą Państwo taką współpracę prosilibyśmy o przekazanie takich informacji. W przypadku braku współpracy w w/w zakresie, prosimy o informację, czy byliby Państwo zainteresowani nawiązaniem takiej współpracy? Jeśli tak, to jakie potrzeby w tym zakresie ma Państwa zakład? W jakich zawodach/specjalizacjach poszukują/poszukiwaliby Państwo wsparcia ?

Odpowiedzi na powyższe pytania wraz z podaniem osoby kontaktowej z Państwa strony, z którą będzie można porozmawiać na temat szczegółów, prosimy przesyłać pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na nr 59 841 32 61.

Natomiast szkoły prosimy o podanie kierunków/specjalizacji prowadzonych w roku szkolnym 2015/2016 i planów na przyszłość.

Dostarczone przez Państwa informacje pozwolą nam na przygotowanie, wspólnie ze szkołami oferty skierowanej do pracodawców. Państwa deklaracja współpracy będzie podstawą do dalszej aktywności w celu wypracowania odpowiedniego systemu współpracy.

Zapraszamy do współpracy pracodawców/ przedsiębiorców oraz szkoły zawodowe, technika i centra kształcenia paktycznego.

Prosimy przedsiębiorców o uzupełnienie poniższych dokumentów:

FORMULARZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ....

TABELA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - prognozowane zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów ...

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 59 840 11 73, fax 59 841 32 61

Jednocześnie informujemy, że planujemy zorganizować tzw. "Klub HR/Kadrowca", który będzie miejscem spotkań ekspertów z zakresu HR, przedstawicieli firm, samorządów, uczelni, instytucji edukacyjnych i stowarzyszeń pracodawców. Będzie platformą rozwoju, wymiany wiedzy, doświadczeń oraz poglądów w temacie nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Jego celem będzie podnoszenie stanu wiedzy, utrzymywanie wysokiego poziomu świadomości problematyki HR oraz propagowanie dobrych praktyk. Działalność Klubu skierowana będzie zwłaszcza do osób zajmujących się polityką kadrową w przedsiębiorstwach w regionie słupskim.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku od 2010 roku pod numerem ewidencyjnym 2.22/00077/2010. PARR S.A. organizuje szkolenia otwarte oraz zamknięte na zamówienie w siedzibie PARR bądź na życzenie klienta w siedzibie zamawiającego.

Więcej

Wprowadziła: AJ