Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki: nr 7/72 o pow. 1,1025 ha (KW nr SL1S/00103038/6) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oraz nr 7/79 o pow. 0,0342 ha (KW nr SL1S/00108652/1) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren drogi wewnętrznej, o łącznej powierzchni 1,1367 ha, położonych w Redzikowie, Gmina Słupsk (obręb 0021, Redzikowo). Działki sprzedawane są łącznie.

Do pobrania:   

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami