Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu zbadanie doświadczeń oraz potrzeb pomorskich firm w zakresie wymogów dotyczących gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

ankieta GOZ

Ankieta jest działaniem poprzedzającym planowany do realizacji projekt strategiczny pn. „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasadami gospodarki cyrkularnej (GOZ)”.

Projekt zostanie złożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wraz z Partnerami, w tym Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Uzyskane odpowiedzi pozwolą na ocenę aktualnej sytuacji w województwie oraz pozwolą na określenie obszarów gdzie należy podjąć działania wspierające przedsiębiorstwa w zakresie transformacji GOZ.

Projekt planowany do realizacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE 2021-2027, Obszar – Środowisko, Podprogram – Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia (nr SIP LIFE-2023-STRAT-ENV-SIP-two-stage) przewiduje różne formy wsparcia dla pomorskich przedsiębiorców.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami