Polski Ład 7 edycja wyniki obszar SSSEOgłoszono wyniki VII edycji Rządowego Funduszu: Program Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych (Polski Ład). Z obszaru oddziaływania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dofinansowanie otrzymają Gmina Miasto Lębork, Gmina Słupsk, Miasto Słupsk, Gmina Karlino oraz Gmina Sianów. Do regionu trafi łącznie blisko 210 milionów złotych!

To ogromna szansa na zwiększenie potencjału inwestycyjnego obszaru oddziaływania strefy o nowe tereny inwestycyjne. Dzięki otrzymanemu wsparciu samorządy mogą aktywnie pozyskiwać nowych inwestorów, oferując kompleksowo uzbrojone działki

To dobra wiadomość dla lokalnej gospodarki. Dodatkowo mając instrument pomocy publicznej możemy zaoferować firmom, chcącym zainwestować na tych terenach, wymierne wsparcie w postaci ulg podatkowych w ramach programu Polskiej Strefy Inwestycji” – zachęca Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Beneficjenci z obszaru SSSE:
🏅 Miasto Lębork - Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku – 34 300 000 złotych kwoty dofinansowania
🏅 Gmina Słupsk - Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo – 14 798 000 zł kwoty dofinansowania
🏅 Miasto Słupsk - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska – 49 000 000 zł kwoty dofinansowania
🏅 Gmina Karlino - Rozwój strefy przemysłowej „Karlinko' położonej na terenie Gminy Karlino – 61 544 000 złotych kwoty dofinansowania
🏅 Gmina Sianów - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej S6. – 48 020 000 złotych kwoty dofinansowania

Serdecznie gratulujemy wszystkim beneficjentom i z niecierpliwością oczekujemy na dalszy rozwój stref przemysłowych w naszym regionie!

✅ W ramach 7 edycji programu wyłoniono łącznie 79 projektów inwestycyjnych na wartość 4,3 mld zł.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-7-edycji-RPIS

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami