Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie online "Podatkowe i rachunkowe aspekty prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji"

Data szkolenia: 16 marzec 2022 r. (szkolenie online)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami podatkowymi i rachunkowymi związanymi z nową formą wsparcia dla inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego (zastępującą Specjalne Strefy Ekonomiczne).

slaj główny

Metodyka
• case studies, dyskusja, prezentacja, wykład

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i pracowników firm, które rozpoczęły lub planują rozpoczęcie inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu, właścicieli i pracowników biur rachunkowych zajmujących się rozliczaniem podmiotów korzystających ze wsparcia dla nowych inwestycji a także osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Program szkolenia

1. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji:
a) uzasadnienie projektu
b) ramy prawne
c) dwie procedury
d) kryteria ilościowe i jakościowe
e) status przedsiębiorstwa
f) objaśnienia podatkowe

2. Decyzja o wsparciu:
a) otrzymanie decyzji
b) zakres decyzji
c) zmiana decyzji
d) wygaśnięcie decyzji
e) cofnięcie decyzji.

3. Koszty kwalifikowane:
a) obliczenie puli pomocy publicznej
b) koszty nowej inwestycji
c) koszty pracy.

4. Dochód z działalności zwolnionej:
a) Zakres zwolnienia z podatku dochodowego
b) Wydzielenie organizacyjne
c) Objaśnienia podatkowe
d) odliczanie strat
e) zaliczki na podatek
f) zeznanie roczne
g) klauzula antyoptymalizacyjna.

5. Kwalifikowanie przychodów jako zwolnionych z opodatkowania:
a) zasady ogólne
b) podejście projektowe
c) interpretacja ogólna
d) działalność objęta decyzją, działalność pozostała, działalność pomocnicza
e) działalność podstawowa, operacyjna, finansowania.

6. Kwalifikowanie kosztów do dochodu zwolnionego lub opodatkowanego:
a) zasady ogólne
b) bezpośrednia alokacja, alokacja procentowa
c) poszczególne rodzaje kosztów.

7. Zwolnienie podatkowe jako pomoc publiczna:
a) moment uzyskania pomocy publicznej
b) limit pomocy publicznej a zwolnienie podatkowe
c) dyskontowanie pomocy publicznej
d) łączenie pomocy publicznej
e) przechowywanie dokumentacji
f) zwrot pomocy publicznej.

8. Interpretacje indywidualne i orzecznictwo.
9. Objaśnienia podatkowe z 25.10.2019 r.
10. Pytania uczestników
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.


Koszt udziału w szkoleniu online:
499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-03-2022)
599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-03-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto: ALIOR BANK S.A. 52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows, tabletu/smartphona.

Organizatorem szkolenia jest Akademia Finansów i Rachunkowości Halina Piwowarczyk.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.


Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje: certyfikat (wer. elektroniczna), materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału nie obejmuje: sprzętu komputerowego
Godziny zajęć: 10.00 – 14.00 ( w tym przerwy)


do pobrania:

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami