Dnia 30 czerwca br. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Zmienia ona system udzielania zwolnień podatkowych, który funkcjonował do tej pory w ramach specjalnych stref ekonomicznych (SSE).

Zgodnie z nową ustawą, wsparcie będzie udzielane jak do tej pory w formie zwolnień w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT), ale teraz będzie można inwestować poza granicami specjalnych stref ekonomicznych (czyli w każdym miejscu w kraju - również na terenach prywatnych).

Czas w jakim przedsiębiorca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia będzie się wahał od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji. W przypadku inwestycji w obecnych SSE - 15 lat.

W nowym systemie kluczowe znaczenie odgrywają kryteria ilościowe i jakościowe.

Nowe przepisy weszły w życie 30 czerwca 2018 r.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

Opublikowano: 03.07.2018r.