Komisja Finansów Publicznych zakończyła prace nad projektem zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie projekt wraca pod obrady Sejmu.

W porównaniu z wcześniejszymi propozycjami Komisja wprowadziła istotne modyfikacje, m.in. w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia twórców oraz opodatkowania programów motywacyjnych opartych na akcjach.

Więcej informacji w Alercie podatkowym Deloitte

Opublikowano: 2017.10.27 MK