15.03.2018 - Rokowania w Słupskiej SSE

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rokowania odbędą się dnia 15 marca 2018r.

Czytaj więcej...

20.03.2018 - przetarg łączny w Słupskiej SSE

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na przetarg łączny, mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy "Lębork" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. Oferty można składać do dnia 19.03.2018r. do godz. 15.00

Czytaj więcej...

20.03.2018 - Przetarg łączny - Słupska SSE, Podstrefa Lębork

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Czytaj więcej...

Inwestorzy SSSE