20.03.2018 - przetarg łączny w Słupskiej SSE

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na przetarg łączny, mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy "Lębork" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. Oferty można składać do dnia 19.03.2018r. do godz. 15.00

Czytaj więcej...

07.02.2018 - Rokowania w Słupskiej SSE

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rokowania odbędą się dnia 7 lutego 2018r.

Czytaj więcej...

06.02.2017 - przetarg łączny w Słupskiej SSE

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na przetarg łączny, mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy "Wałcz" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. Oferty można składać do dnia 05.02.2018r. do godz. 15.00.

Czytaj więcej...

Inwestorzy SSSE