Burmistrz Debrzna zaprasza do przetargu ustnego nieograniczonego na łączną sprzedaż działek objętych statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Debrzno”.

Treśc ogłoszenia o przetargu do pobrania tutaj

Przetarg został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu MIejskiego w Debrznie pod adresem: https://bip.debrzno.pl/431.html?file=13895