Koronawirus bez wątpienia wpływa na nasze zdrowie, każdy sektor gospodarki i jakość życia. Sztuką w prowadzeniu biznesu jest to, aby w trudnych, nieprzewidywalnych czasach odpowiednio szybko reagować i posiadać umiejętności do dostosowywania się do napotykanych realiów.

Jako Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Słupskim Inkubatorem Technologicznym, na bieżąco monitorujemy przebieg pandemii i jej wpływu na sferę społeczno-gospodarczą.

Poniżej publikujemy istotne informacje związane z bieżącą sytuacją COVID-19.

W przypadku potrzeby jesteśmy do dyspozycji przedstawicieli przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze strefy. Zapraszamy do kontaktu z nami pod nr tel. 59 840 11 73.

 

Przedstawiamy zestaw odnośników do stron internetowych podmiotów, które udzielają wsparcia dla przedsiebiorców ze środków Unii Europejskiej w celu zwalczania COVID-19.

Pożyczki z funduszy UE


W ramach funduszy strukturalnych wprowadzono zmiany w wydatkowaniu środków w celu zwalczania COVID-19 oraz wsparcia podmiotów dotkniętych epidemią. Szczegółowych informacji udzielają: 


Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacje dotyczące wsparcia na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w ramach środków z funduszy strukturalnych


Horyzont 2020 - środki z programu przeznaczone na badania w celu zwalczania COVID-19


Pomoc publiczna
- Komisja Europejska w marcu 2020 r. uelastyczniła zasady ubiegania się o pomoc publiczną. Informacje poniżej:


W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Departamentem Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami