supportPrzedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie właściwych uchwał Rad Gmin lub Miasta. Informacje na temat warunków niezbędnych do spełnienia w zakresie uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości zawarte są w uchwałach miast i gmin.

Uchwały dot. zwolnień w podatku od nieruchomości...

Wprowadziła: AJ

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami