Miło nam poinformować, że już niebawem dostępna będzie nowa pożyczka ze środków Województwa Pomorskiego dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie naszego województwa. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. dysponować będzie na ten cel kwotą ponad 25 mln zł.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O NOWY PRODUKT Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego?

Pomorski Fundusz Pożyczkowy oferuje wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców w postaci pożyczki, przedsiębiorcy prowadzący działność turystyczną, kulturalną, gastronomiczną, rehabilitacyjno – leczniczą oraz inną, związaną z usługami czasu wolnego skorzystać mogą z Pożyczki Turystycznej na rozwój swojej działalności.

NA JAKIE CELE? 

Cele inwestycyjne lub inwestycyjno – obrotowe przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, w tym w szczególności do:

• wprowadzenia nowych usług / produktów,

• poszerzenia oferty usług / produktów,

• podniesienia jakości, standardu oferty usług / produktów,

• kompleksowości oferty usług / produktów,

• wydłużenia okresu turystycznego.

WIęcej informacji na stronie.

opublikowano K.K. 02.07.2019