Ruszyła inicjatywa STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł) realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy planujący prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestycje w nowe technologie, produkty, urządzenia mogą zweryfikować swój pomysł.

STEP to inicjatywa skierowana przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe, inwestować w innowacje, a mają niewielkie lub nie mają wcale doświadczenia w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich oraz w przygotowywaniu takich projektów. Aby skorzystać z instrumentu STEP, wystarczy sam pomysł oraz wstępna informacja o planowanych działaniach i kosztach.

STEP działa w oparciu o współpracę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, instytucji wdrażających działania konkursowe w ramach Programu Inteligentny Rozwój, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) oraz ekspertów posiadających doświadczenie w ocenie wniosków konkursowych.

Więcej informacji o inicjatywie na stronie POIR.

Opublikowano: 2018.07.12 MK