Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza przedsiębiorców do współpracy przy programach stażowych - organizacji staży dla studentów tej uczelni.

Przedsiębiorcy zainteresowani przyjęciem studentów ostatnich lat studiów na staże (większość staży realizowana w okresie wakacyjnym) proszeni są o przekazanie swojego zgłoszenia. Obecnie prowadzona jest rekrutacja studentów.

Stażyści otrzymywać będą wynagrodzenie finansowane ze środków UE. Przedsiębiorcy nie będą ponosić dodatkowych kosztów.

Kierunki studiów studentów kierowanych na staże Wydział Długość staży Szczegóły i dokumenty zgłoszeniowy Nazwa projektu
  • finanse i rachunkowość
  • ekonomiczno-prawny
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US oraz Wydział Prawa i Administracji US 3 miesiące
360 godzin
(120 godzin w miesiącu, min. 21 godz. w tygodniu)
http://abk.univ.szczecin.pl/staze-wneiz/ict-2/3686-dokumenty-dla-pracodawcy-2 Staże szansą na praktyczne kompetencje w zarządzaniu procesowym
  • finanse i rachunkowość
  • ekonomia
  • zarządzanie
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US 16 tygodni
360 godzin
(22,5 godz. w tygodniu)
http://abk.univ.szczecin.pl/staze-wneiz/staze-design-thinking/4448-dokumenty-dla-pracodawcy Staże szansą na praktyczne kompetencje w kreowaniu procesów biznesowych przy wykorzystaniu Design Thinking
  • finanse i rachunkowość
  • logistyka
  • zarządzanie
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US 16 tygodni
480 godzin
(30 godz. w tygodniu)
http://staze.wzieu.pl/?id_article=7 Praktycznie z WZiEU

 

Więcej informacji można uzyskać:

Akademickie Biuro Karier US / Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US

tel. 91 444 3703
ul. Cukrowa 12, pok. 235, 71-004 Szczecin

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

www.abk.univ.szczecin.pl