Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza do zapoznania się z misjami gospodarczymi organizowanymi do Kazachstanu w 2018 roku.

Izba przekazuje, że oferuje pomoc dla firm zainteresowanych dofinansowaniem na rozwój przedsiębiorstwa w ramach projektów unijnych. W najbliższej perspektywie uruchomione będą konkursy umożliwiające dofinansowanie inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia, w badania i rozwój, w tym w infrastrukturę przedsiębiorstw. Ponadto firmy mające swoje siedziby lub oddziały na terenie Polski Wschodniej będą mogły się ubiegać o fundusze na internacjonalizację przedsiębiorstwa.

Oferta Izby

Formularz zgłoszeniowy

Opublikowano: 2018.01.08 MK