21.03.2018 - spotkanie "Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w Słupsku w dniu 21 marca 2018 r.  poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia pochodzącego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W trakcie spotkań przewidziano możliwość konsultacji z Brokerem Eksportowym działającym w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy”.

Czytaj więcej...

19.03.2018 - Business Beyond Borders - Destination Africa

Agencja Rozwoju Pomorza razem z Pracodawcami Pomorza i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym zapraszają na konferencję polsko-afrykańską. Konferencja ta jest pierwszym wydarzeniem biznesowym na Pomorzu poświęconym tematyce działalności gospodarczej na rynku afrykańskim , w głównej mierze w krajach Afryki centralnej i południowej.

Czytaj więcej...

08.03.2018 - Spotkanie dotyczące aktualnych konkursów w ramach RPO WP 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 8 marca 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...