Rusza nabór w konkursie na uzbrajanie terenów inwestycyjnych

Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.5 Inwestorzy Zewnętrzni RPO WP 2014 – 2020 (konkurs nr RPPM.02.05.00-IZ.00-22-002/19) na uzbrajanie terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych).

Czytaj więcej...

31 maja 2019 - konferencja „Możliwości Współpracy Gospodarczej Między Chinami (Hangzhou) i Polską”

Zaproszamy Państwa na konferencję organizowaną wspólnie przez CCPIT Hangzhou (China Council for the Promotion of International Trade), Krajową Izbę Gospodarczą oraz Krajową Izbę Gospodarczą Centrum Promocji dotyczącą: wzajemnej współpracy gospodarczej między CCPIT Hangzhou i Krajową Izbą Gospodarczą.

Czytaj więcej...

Usługi pomocnicze a zwolnienie w SSE - materiał Grant Thornton

Zgodnie z przepisami wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie zezwolenia (analogicznie –określonej w decyzji o wsparciu). Wnioskując niegdyś o zezwolenie na działalność w SSE, a obecnie – o decyzję o wsparciu należy więc starannie określić rodzaje działalności, z jakich podatnik osiąga lub planuje osiągać dochody, aby zagwarantować sobie prawo do jego zwolnienia. Okazuje się jednak że, zdaniem sądów administracyjnych, od tej reguły mogą być wyjątki.

Czytaj więcej...