sit logo pl„WySTARTuj w Słupsku” - wsparcie dla absolwentów szkół wyższych tworzących własne firmy i lokujący je w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

W dniu 12 listopada 2014 r. nastąpiło podpisanie przez Miasto Słupsk i Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jako Zarządzającego SIT - Porozumienia o wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków dla absolwentów uczelni wyższych podejmujących działalność gospodarczą.

Zgodnie z założeniami programu „WySTARTuj w Słupsku” podmioty zakwalifikowane do udziału objęte zostaną wsparciem w formie pokrycia opłat za wynajem biura w Słupskim Inkubatorze Technologicznym oraz opłat za media i usługi szkoleniowe (4 szkolenia po 8h). Dodatkowo otrzymają wsparcie doradcze.

"WySTARTuj w Słupsku" skierowany do absolwentów I i II stopnia szkół wyższych, którzy będą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Słupska.
Podstawowe warunki do spełnienia:

1) ukończenie przez przedsiębiorcę studiów wyższych I lub II stopnia, zakończonych zdobyciem tytułu licencjata, magistra, inżyniera bądź magistra inżyniera nie wcześniej niż 3 lata przed przystąpieniem do Programu;

2) prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę nie dłużej niż 2 lata w momencie przystąpienia do Programu lub chęć założenia działalności gospodarczej (w momencie podpisywania umowy działalność musi być zarejestrowana);
3) złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i dokumentów dodatkowych podlegających ocenie.

Wzory dokumentów i Regulamin Programu oraz zasady naboru już niedługo znajdą się na stronach realizatorów Programu.
Pomoc przyznawana jest na okres do 12 miesięcy.

Program obowiązuje do dnia 31.12.2016 roku, z możliwością przedłużenia w przypadku pozyskania środków na jego dalszą realizację.

"WySTARTuj w Słupsku"- dodatkowe info o programie

To projektu programu pomocy de minimis dla absolwentów I i II stopnia szkół wyższych, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Słupska. Zgodnie z założeniami programu podmioty zakwalifikowane do udziału objęte zostaną wsparciem w formie pokrycia opłat za wynajem biura w Słupskim Inkubatorze Technologicznym oraz opłat za media i usługi szkoleniowe (4 szkolenia po 8h). Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wynajmem biura.

Podstawowe warunki udziału w Programie:

1) prowadzenie działalności gospodarczej nie dłużej niż 2 lata w momencie przystąpienia do Programu lub chęć założenia działalności gospodarczej (w momencie podpisywania umowy działalność powinna już być zarejestrowana);

2) ukończenie przez przedsiębiorcę studiów wyższych I lub II stopnia, zakończonych zdobyciem tytułu licencjata, magistra, inżyniera bądź magistra inżyniera nie wcześniej niż 3 lata przed przystąpieniem do Programu,

3) pomoc przyznawana jest na okres do 12 miesięcy.

Przewidywany okres realizacji: styczeń 2015 – grudzień 2016 z możliwością przedłużenia w przypadku pozyskania środków na jego dalszą realizację.

Stan prac nad Programem: we wrześniu br. Rada Miejska zatwierdziła dziś zawierane porozumienie oraz zagwarantowano środki na realizację Programu do 2016 roku. Projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym, jego ostateczne zatwierdzenie nastąpi na najbliższej sesji Rady Miejskiej [najprawdopodobniej w grudniu br.].

Na realizację programu przewidziano 120.000 zł.

Zachęcamy wszystkich absolwentów do udziału w programie !

AJ

Słupsk, 12.11.2014 r.

 

 

 

"WySTARTuj w Słupsku"            To projektu programu pomocy de minimis dla absolwentów I i II stopnia szkół wyższych, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Słupska. Zgodnie z założeniami programu podmioty zakwalifikowane do udziału objęte zostaną wsparciem w formie pokrycia opłat za wynajem biura w Słupskim Inkubatorze Technologicznym oraz opłat za media i usługi szkoleniowe (4 szkolenia po 8h). Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wynajmem biura.            Podstawowe warunki udziału w Programie:

1) prowadzenie działalności gospodarczej nie dłużej niż 2 lata w momencie przystąpienia do Programu lub chęć założenia działalności gospodarczej (w momencie podpisywania umowy działalność powinna już być zarejestrowana);

2) ukończenie przez przedsiębiorcę studiów wyższych I lub II stopnia, zakończonych zdobyciem tytułu licencjata, magistra, inżyniera bądź magistra inżyniera nie wcześniej niż 3 lata przed przystąpieniem do Programu,

3) pomoc przyznawana jest na okres do 12 miesięcy.


Przewidywany okres realizacji: styczeń 2015 – grudzień 2016 z możliwością przedłużenia w przypadku pozyskania środków na jego dalszą realizację.

 

Stan prac nad Programem: we wrześniu br. Rada Miejska zatwierdziła dziś zawierane porozumienie oraz zagwarantowano środki na realizację Programu do 2016 roku. Projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym, jego ostateczne zatwierdzenie nastąpi na najbliższej sesji Rady Miejskiej [najprawdopodobniej w grudniu br.].

 

Na realizację programu przewidziano 120.000 zł.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami