9 lipca 2021 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) dotyczącą warunków funkcjonowania gwarancji portfelowej w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). ARP S.A. jest pierwszą niebankową instytucją finansową, która wdraża na polskim rynku gwarancję portfelową EFG, która pozwoli na liberalizację polityki zabezpieczeń. Gwarancja EFG to element wspierający pozyskanie finansowania w ARP S.A. przez przedsiębiorców.

Jednym z zadań ARP S.A. jako instytucji finansowej jest udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom z sektora MŚP. W chwili obecnej oprócz standardowego finansowania inwestycyjnego i obrotowego  ARP S.A. udziela również pożyczek płynnościowych z okresem spłaty do 72 m-cy z 15 miesięczną karencją w spłacie w ramach Tarczy Antykryzysowej.

ARP S.A. otwierając się na sektor MŚP, uruchomiła Centra Obsługi Przedsiębiorców (COPw 7 miastach na terenie całej Polski w Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Lublinie, Białymstoku i Warszawie.
Głównym zadaniem Centrów Obsługi Przedsiębiorców jes
t wsparcie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a podstawowym obszarem funkcjonowania jest oferta pożyczkowa. Są to pożyczki inwestycyjne, obrotowe oraz w ostatnim okresie płynnościowe (https://www.arp-tarcza.pl/).
Gwarancja portfelowa EFG umożliwi
udzielenie wsparcia tym podmiotom, które do tej pory nie posiadały wystarczających aktywów rzeczowych na zabezpieczenie finansowania.
Według zasad
stosowanych w ARP S.A. wymagana wartość materialnych zabezpieczeń, liczona według wartości rynkowej, powinna stanowić 120% kwoty pożyczki. W wielu przypadkach przedsiębiorcy nie posiadali aktywów rzeczowych na zabezpieczenie, bądź były one niewystarczające.
Dzięki
umowie z EFI, ARP S.A. będzie mogła obniżyć poziom wymaganych zabezpieczeń - przedsiębiorca zabezpieczy transakcję aktywami trwałymi o wartości do 50% kwoty wnioskowanego finansowania.
Gwarancją EFG
objęte będą pożyczki udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej, ale również pożyczki standardowe, udzielane podmiotom posiadających status mikro, mały lub średni.
Ze wsparcia EFG wyłączone są podmioty duże.

Standardowy okres gwarantowanej transakcji wynosi do 7 lat, okres karencji do 15 miesięcy.

Gwarancja stanowi
pomoc publiczną EFG, jej maksymalny limit wynosi równowartość 800 tys. EUR (dla większości branż).

Pełna oferta pożyczek i innych instrumentów wsparcia ARP S.A. dla przedsiębiorców jest dostępna w Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni przy ul. Zwycięstwa 96/98, gdzie pracownicy Centrum udzielają kompleksowej informacji oraz bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosków o finansowanie. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum osobiście lub pod nr telefonów: 885 600 156; 887 861 486; 734 214 076; 508 057 270.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami