Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami zorganizowała cykl 14 webinarów biznesowych pn. „Inwestujesz tam, gdzie chcesz – kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców".

Slupska SSE w drodze grafika glowna

Spotkania były dedykowane zarówno dla przedsiębiorców lokalnych, jak i inwestorów zewnętrznych, poszukujących optymalnego miejsca do realizacji inwestycji oraz możliwości wsparcia w rozwoju swojej działalności. Podczas spotkań przedstawione zostały szanse na uzyskanie ulg w podatku dochodowym w ramach programu rządowego Polska Strefa Inwestycji, nowe trendy i rozwiązania technologiczne dla przemysłu oraz inne instrumenty wsparcia i finansowania działalności gospodarczej, oferowane przez Partnerów cyklu.

Odwiedzono "wirtualnie" przedsiębiorców we wszystkich gminach z powiatów będących w zasięgu Słupskiej SSE w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Łącznie w spotkaniach wzięło udział ponad 180 uczestników.

Inwestujesz tam, gdzie chcesz z ulgą podatkową.

Pokazaliśmy korzyści współpracy ze strefą ekonomiczną i podkreśliliśmy, że ulgi podatkowe są dostępne nie tylko dla dużych i zagranicznych firm, ale również dla mniejszych, lokalnych polskich przedsiębiorców, którzy też mogą ubiegać się o to wsparcie.   W myśl hasła „Cała Polska jedną strefą ekonomiczną” ulgi można uzyskać inwestując również na własnej działce. Patrząc na ponad dwuletnie funkcjonowanie tego narzędzia obserwujemy przyrost nowych inwestycji z każdym rokiem. Napawa nas to dużym optymizmem, że pomimo pandemii przedsiębiorcy w tych trudnych i wymagających czasach podejmują się nowych projektów inwestycyjnych.” – mówi Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku.

Program Polska Strefa Inwestycji, który rozszerzył działalność specjalnych stref ekonomicznych, to zachęta dla przedsiębiorców rozważających otrzymanie pomocy publicznej na nowe inwestycje w sektorze przemysłowym i usługowym. W obszarze SSSE korzysta już z niego 28 przedsiębiorców. Dotychczas firmy zadeklarowały inwestycje na poziomie blisko 760 mln zł i stworzą 2350 miejsc pracy. Co ważne, większość z tych inwestycji zostanie zrealizowana na terenach o wysokiej stopie bezrobocia i miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Dzięki tym przedsięwzięciom lokalne gospodarki będą miały szansę na zrównoważony rozwój i zatrzymanie w pewnym stopniu odpływu pracowników do większych miast.

W partnerstwie siła.

„Cieszę się, że dołączyły do nas instytucje partnerskie, które mają do zaoferowania różnorodne instrumenty wsparcia i finansowania działalności gospodarczej. Dzięki ich zaangażowaniu w naszej „wirtualnej” podróży przedstawiliśmy szeroki wachlarz narzędzi wspierających rozwój przedsiębiorców. ” – mówi Prezes PARR.

Do grona partnerów merytorycznych cyklu dołączyły instytucje krajowe i regionalne, które na co dzień wspierają firmy z obszaru Strefy. Jednym z nich była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

W Centrach Obsługi Przedsiębiorców uruchomionych przez ARP w 2019, głównie zajmujemy się wsparciem w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez Nasze Centra staramy się docierać z naszą ofertą do przedsiębiorców oferując im produkty, które stanowią alternatywę dla finansowania oferowanego przez banki i firmy leasingowe. W ramach proponowanego standardowego wsparcia oferujemy pożyczki inwestycyjne i obrotowe oraz leasing i faktoring, a od 2020 r. dystrybuujemy zwrotne instrumenty płynnościowe dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii w ramach Tarczy Antykryzysowej. Produkty ARP oferowane są poprzez specjalnie dedykowany portal, do którego przedsiębiorca ma dostęp poprzez link znajdujący się na stronie https://www.arp-tarcza.pl– mówi Joanna Kwitowska-Zawadzka, Dyrektor gdyńskiego COP.

ARP zapewnia również indywidualne podejście do potrzeb przedsiębiorcy i elastyczną strukturyzację transakcji, w tym możliwość łączenia kilku celów finansowania w jednej pożyczce, a także bezpłatne wsparcie ze strony specjalistów w COP w zakresie przygotowania dokumentacji wniosku. W ramach cyklu webinarów ARP reprezentowali eksperci z dwóch oddziałów regionalnych, z Gdyni i Poznania, które swym zasięgiem obejmują obszar Słupskiej Strefy.

Kolejnym Partnerem cyklu był Bank Gospodarstwa Krajowego.

BGK to państwowy bank – wchodzący w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie przy współpracy z innymi instytucjami takimi jak PARP, PAIH, ARP czy KUKE od lat wspiera polskich przedsiębiorców, zarówno w kraju jak i poza granicami. Podstawową działalnością BGK jest odpowiedzialny i etyczny biznes, wyrażony w szeregu inicjatyw promujących przedsiębiorczość i innowacje, ale również ekologię i zrównoważony rozwój” – mówi Monika Kasińska, Dyrektor Rozwoju Regionu Pomorskiego.

BGK dystrybuuje zarówno środki rządowe jak i unijne, dając niezliczone możliwości przedsiębiorcom na unowocześnianie swoich przedsiębiorstw i uatrakcyjnianie usług.

„Również w tym trudnym dla wszystkich, „covidowym” okresie, BGK stanął na wysokości zadania wspierając polskich przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii. W 2020 roku, w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz działań uzupełniających, BGK udzielił pomocy na kwotę ponad 54 mld zł wartości finansowania, z której skorzystało aż 60 tysięcy przedsiębiorców.” – dodaje Krzysztof Antczak, Dyrektor Regionu Wielkopolskiego w BGK.

21.04.2021 słupskiPomorski Zespół ekspertów "SSSE w drodze"

Następnym dobrym przykładem instytucji wspierającej przedsiębiorczość jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., która prowadzi m.in. Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Zadaniem tej jednostki jest dostarczanie informacji wszystkim chętnym, zarówno przedsiębiorcom, jak i planującym stworzenie własnego biznesu z wykorzystaniem unijnych form wsparcia. Coraz bardziej przekonać się można, że nie tylko instrumenty wsparcia oraz rozwinięta infrastruktura stanowią realną zachętę dla inwestorów. Okazuje się, że inwestorzy częściej wybierają te lokalizacje, gdzie otrzymują pomoc, a przede wszystkim kompletne i wiarygodne informacje.

W naszym punkcie można także dowiedzieć się, co z bogatej oferty programów realizowanych w ARP będzie najlepiej pasowało do założeń prowadzonego lub zakładanego biznesu. Czy właściwsze będzie dofinansowanie kosztu zakupu usługi doradczej w ramach systemu SPEKTRUM, a może sięgnięcie po gotowe rozwiązania dostępne w proekologicznym projekcie SB WELL? Czy też nie lepiej byłoby skorzystać z któregoś z płatnych lub bezpłatnych szkoleń organizowanych w ARP? Przedsiębiorcy mogą skorzystać z tylu kapitalnych form wsparcia, lecz bez dostępu do informacji będą w tym gąszczu dobrodziejstw najzwyczajniej zagubieni. Informacja z wiarygodnego źródła to jedno z kluczowych udogodnień dla biznesu w województwie pomorskim.” – mówi Aneta Kurzyńska, z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku.

ARP jest również koordynatorem regionalnej inicjatywy Invest in Pomerania, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Jest też partnerem wiodącym strategicznego projektu Pomorski Broker Eksportowy, który wspiera regionalnych przedsiębiorców w ich ekspansji zagranicznej.

Kolejnym Partnerem regionalnym było Centrum Inicjatyw Gospodarczych ze Szczecina, które zapewnia profesjonalną, bezpłatną pomoc przedsiębiorcom na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, a także wspiera firmy w ich ekspansji zagranicznej. „Posiadamy wszelkie niezbędne informacje o terenach inwestycyjnych, warunkach rozpoczęcia działalności inwestycyjnej, ale również organizujemy misje gospodarcze, szkolenia dla firm oraz wspieramy innowacyjność na Pomorzu Zachodnim.” – mówi Jacek Wójcikowski, Dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

webinar świdwinZachodniopomorski Zespół "SSSE w drodze"

Z kolei do wielkopolskiego zespołu ekspertów zaproszono Centrum Obsługi Inwestora działające przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. Podstawowym celem tej jednostki jest wywieranie realnego wpływu na rozwój gospodarczy, promowanie regionu Wielkopolski, jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie oraz zachęcanie zagranicznych inwestorów do ulokowania swoich środków na jego terenie. Podczas webinaru dedykowanego złotowskim przedsiębiorcom Dyrektor COI, Pan Tomasz Telesiński, zaprezentował jaki wpływ mają relacje pomiędzy samorządami a przedsiębiorcą na realizację procesów inwestycyjnych. Było to doskonałe uzupełnienie bloku tematycznego związanego z rozwojem nowych inwestycji przy wsparciu różnych interesariuszy mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

złotowskiWielkopolski Zespół Ekspertów cyklu "SSSE w drodze"

Wsparcie doradcze w zakresie specjalistycznych usług dla przemysłu.

Uczestnicy wirtualnych spotkań mogli również poznać nowe trendy i rozwiązania technologiczne wykorzystywane w przemyśle.

Zaprezentowaliśmy wybrane przykłady zastosowania technologii druku 3D do rozwiązywania problemów, przyspieszania lub usprawniania procesów produkcyjnych i wdrożeniowych. W naszej pracowni posiadamy drukarki w technologiach PolyJet, FDM, DLP, SLS. Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się z korzyściami jakie niosą skanowanie 3D, pomiary GD&T, projektowanie CAD czy inżyniera odwrotna która pozwala np. na odtwarzanie cyfrowe uszkodzonych lub niedostępnych seryjnie elementów.” – mówi Marcin Ingielewicz ze Słupskiego Inkubatora Technologicznego, który na co dzień świadczy specjalistyczne usługi dla przemysłu.

Warto podkreślić, że oprócz partnerów merytorycznych patronat nad cyklem webinarów objęły jednostki samorządu terytorialnego będące w zasięgu Słupskiej SSE – Partnerzy Strefy w ramach PSI. Oprócz wsparcia finansowego dla przedsiębiorców promowano atrakacyjność inwestycyjną samorządów lokalnych. Każda z gmin miała możliwość zaprezentowania swojej oferty inwestycyjnej.

Konsultacje i doradztwo.

W ramach wirtualnych spotkań po zakończeniu każdej sesji prezentacji zapewniliśmy przedsiębiorcom konsultacje indywidualne z Partnerami merytorycznymi. Podczas sesji pytań i odpowiedzi firmy mogły zadawać pytania bezpośrednio do poszczególnych ekspertów w dedykowanych pokojach webinarowch.” – mówi Bartosz Świtała, który koordynował cykl webinarów z ramienia PARR.

Kampania popularyzująca program PSI i kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców już przynosi wymierne efekty. Prowadzimy obecnie rozmowy z przedsiębiorcami, będącymi uczestnikami spotkań, którzy planują nowe inwestycje. W najbliższych tygodniach spodziewamy się wydać kolejne decyzje o wsparciu. Dzięki nim powstaną nowe miejsca pracy.” – podsumowuje.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku, której akcjonariuszami są Samorząd Województwa Pomorskiego, Skarb Państwa oraz samorządy lokalne, od początku istnienia prowadzi działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Zarządzając Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym współpracuje z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, izbami gospodarczymi oraz władzami lokalnymi. PARR, jako regionalny punkt kontaktowy dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, jest uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Swym zasięgiem obejmuje 97 gmin, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami