PSI Logo pion kolor1Przedsiębiorcy, pomimo chwilowego zawieszenia gospodarki spowodowanego koronawirusem, nie zwalniają tempa i planują realizację nowych inwestycji. W 2020 roku w Słupskiej SSE wydano 6 decyzji o wsparciu, w ramach których przedsiębiorcy zainwestują ponad 45 mln zł przy zatrudnieniu 65 osób.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wydała kolejne decyzje o wsparciu w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nowe inwestycje będą realizowane: przez firmę GAWIPOL Bartosz Gawin
w miejscowości Zagórki w gminie Człuchów, w Płaszewku w Gminie Słupsk, gdzie powstanie nowa fabryka firmy EUROSTYROPIAN Jarosław Domaradzki, a także w Udorpiu Gminie Bytów, w której zainwestuje firma GAWIN Jarosław Gawin. Z kolei w Koszalinie zainwestują trzy firmy: Kunert Group Sp. z o.o., Odin Sp. z o.o. i Volante Sp. z o. o..Mimo negatywnego wpływu pandemii na sferę społeczno-gospodarczą zauważamy wzrost zainteresowania przedsiębiorców możliwością skorzystania z różnych form pomocy publicznej, w tym wydania im decyzji o wsparciu na nowe inwestycje. Obecnie wykorzystujemy nowe narzędzia do komunikacji zdalnej i dzięki temu jesteśmy do pełnej dyspozycji inwestorów, zarówno pod kątem przedstawiania im oferty inwestycyjnej, przeprowadzania konsultacji, procedury wydania decyzji o wsparciu, czy organizacji webinariów biznesowych.” – mówi Mirosław Kamiński Prezes Zarządu PARR S.A.

W 2020 roku w Słupskiej SSE wydano 6 decyzji o wsparciu, w ramach których przedsiębiorcy zainwestują ponad 45 mln zł przy zatrudnieniu 65 osób, z czego co najmniej 20 to nowe miejsca pracy.

Teren Inwestycyjny Płaszewko fot. Gmina Słupsk zdjecie główne Easy Resize.com1

Od wejścia w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji Strefa wydała łącznie 15 decyzji o wparciu o wartości 465 mln zł i utworzeniu blisko 150 nowych miejsc pracy. Pośród tych Inwestorów są przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje oraz rozwijający dotychczasowe działalności poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Firmy te reprezentują różne branże, pośród nich są głównie mikro, mali, średni, ale i również duzi przedsiębiorcy. Co ważne, większość z tych inwestycji zostanie zrealizowana na terenach o wysokiej stopie bezrobocia i miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Dzięki tym przedsięwzięciom lokalne gospodarki będą miały szansę na zrównoważony rozwój.

Bogata oferta w obszarze Słupskiej SSE i dobrze rozwinięta infrastruktura usług okołobiznesowych zapewnia sprzyjający klimat inwestycyjny i społeczny. Z kolei możliwość uzyskania pomocy publicznej, szczególnie w dobie koronawirusa, może być decydującym impulsem dla firm, aby inwestować właśnie tu i teraz.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami