Ubiegły rok przyniósł nowe wyzwania i kolejne szanse dla poszerzania aktywności Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  Chcielibyśmy zaprezentować najważniejsze z nich, które przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. Był to również rok jubileuszowy, Agencja działa już 25 lat.

Od 1994 prowadzimy szerokie działania związane z rozwojem regionalnym. Od 1997 roku zarządzamy Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a od 2012 roku Słupskim Inkubatorem Technologicznym. Dotychczas zrealizowaliśmy 27 projektów o wartości ponad 111 mln zł współfinansowanych z funduszy UE, a także współpracując z akcjonariuszami naszej spółki, w tym Samorządem Województwa Pomorskiego, Miastem Słupsk, Gminą Słupsk oraz Miastem Koszalin. Projekty wspierają rozwój społeczno-gospodarczy regionu, akcelerację start-up’ów, upowszechnianie nowoczesnych technologii, innowacji, promocję atrakcyjności inwestycyjnej, a także szkolnictwa zawodowego, wyższego oraz rynku pracy i osób wykluczonych społecznie.

Jednym z głównych filarów działań jest zarządzanie obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od 2018 roku zwolnienie w podatku dochodowym jest udzielane nie tylko w granicach specjalnej strefy ekonomicznej. W myśl hasła „Cała Polska Strefą Ekonomiczną” zachęty dla przedsiębiorców dostępne są na terenie całego kraju, zarówno dla inwestycji realizowanych na własnej działce, jak i na nieruchomości objętej statusem Strefy.

0 DJI 0039

W minionym roku kontynuowaliśmy współpracę z partnerami samorządowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Zorganizowaliśmy szereg spotkań informacyjnych, konferencji, seminariów biznesowych w celu popularyzowania i promowania Polskiej Strefy Inwestycji w całym regionie. Z nowego instrumentu wsparcia w obszarze SSSE skorzystało już 9 przedsiębiorców. Decyzje o wsparciu wydano dla firm: Konmet Sp. z o.o., Korpo Sp. z o.o., Żwirownia Chojnice Sp. z o.o., James Windows Sp. z o.o., Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o., JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. sp.k., Zakład Usługowy Recyklon Piotr Radosz Sp.j. oraz Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin Kwiatkowski. Firmy te zadeklarowały inwestycje na poziomie blisko 420 mln zł i stworzą 125 nowych miejsc pracy. W ramach kryteriów jakościowych zadeklarowały między innymi utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i wspieranie zdobywania wykształcenia. Co ważne, większość z tych inwestycji zostanie zrealizowana na terenach o wysokiej stopie bezrobocia i miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Dzięki tym przedsięwzięciom lokalne gospodarki będą miały szansę na zrównoważony rozwój.

Pomoc publiczna nie jest jedynym magnesem dla firm, dziś oczekują one znacznie więcej. PARR stara się na bieżąco odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców w regionie.

W ubiegłym roku uruchomiona została platforma e-learningowa, dzięki której będziemy oferować łatwy dostęp do atrakcyjnych szkoleń on-line zarówno do przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób fizycznych.

Wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającej się gospodarki i oczekiwań inwestorów w partnerstwie z Agencją rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.18 „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”. Projekt adresowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Nasze działania audytowe, szkoleniowe i doradcze to konkretne wsparcie w zakresie wdrożenia lub doskonalenia standardów obsługi inwestora. Udział samorządów w projekcie pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów oraz przygotowanie profesjonalnej oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów, a także wypracowanie wysokiego poziomu nawiązania i utrzymania relacji na polu urząd – inwestor/przedsiębiorca. W roku 2020 uruchomimy na naszej platformie specjalistyczne szkolenia „Obsługa inwestora on line”.

Z kolei dla Słupskiego Inkubatora Technologicznego, zarządzanego przez PARR, był to czas intensywnej pracy nad rozwojem nowych specjalistycznych usług oraz doradztwa.

002

W 2019 roku zakończyliśmy rewitalizację budynków poszpitalnych w Słupsku i przygotowujemy je pod potrzeby firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Realizowany projekt, dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, pozwolił nam na wsparcie merytoryczne personelu, remontowe oraz sprzętowe, dzięki czemu teraz dysponujemy Nowoczesnym Centrum Usług i Druku 3D, na bazie którego możemy oferować profesjonalne usługi i doradztwo dla przemysłu w zakresie: pomiarów i skanowania 3D, projektowania w CAD, inżynierii odwrotnej skanów do modelowania, drukowania 3D w różnych technologiach, przygotowywania modeli do wydruków 3D, postprocessing modelowy wydruków, pilotaż dronów wraz z pomiarami termowizyjnymi.

61162198 2204530166310482 3569713479105380352 o

Cały czas rozwijamy się w zakresie wiedzy i zasobów efektywności energetycznej i instalacji fotowoltaicznych. Z naszych usług i specjalistycznego doradztwa korzystają przedsiębiorcy z różnych części kraju.
Poza usługami technicznymi, kontynuowaliśmy rozwój oferty szkoleniowej i edukacyjnej dla szkół. W naszej stałej ofercie są szkolenia komputerowe na różnych poziomach zaawansowania, cieszące się zainteresowaniem warsztaty z zakresu projektowania instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem oprogramowania PV SOL oraz montażu instalacji PV. Uczestnicy doceniają praktyczny wymiar zajęć oraz praktyczne zaplecze Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii.

DSC03225

Oprócz stałych cyklicznych szkoleń, w 2019 roku zrealizowaliśmy nowe przedsięwzięcie „Warsztaty uświadamiające z zakresu Przemysłu 4.0.” Na zlecenie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości szkoliliśmy przedsiębiorców z możliwości wdrożenia w swoich zakładach pracy łączenia ze sobą różnych technologii rewolucji przemysłowej. W 2019 roku łącznie z naszej oferty szkoleniowej skorzystało blisko 400 osób.

61398908 2204530092977156 5203182643780255744 o 

Inne wydarzenia jakie odbywały się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Inkubatora Technologicznego potwierdziły trend ostatnich lat, że jest to ważne miejsce organizacji wydarzeń gospodarczych, szkoleniowych, a także artystycznych. Gościliśmy przedsiębiorców, samorządowców, placówki oświatowe, szkoleniowe, agencje artystyczne oraz teatry. Z różnorodnej oferty wydarzeń realizowanych w murach SIT skorzystało ponad 10.000 osób.

Połączenie głównych filarów działań naszej Agencji, we współpracy z lokalnymi i regionalnymi samorządami, a także z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, przynosi największe efekty dla regionu w postaci zrównoważonego rozwoju nie tylko miasta Słupska i powiatu słupskiego, ale całego Pomorza.

To był dla nas intensywny rok. W 2020 roku życzymy wielu sukcesów, aby był bogaty w kolejne, nowe wyzwania!

Zarząd i Załoga Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do współpracy!

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami