Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs "Szybka ścieżka". O granty w ramach projektu mogą ubiegać się podmioty planujące realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.


Realizacja konkursu odbywać się będzie w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Konkurs podzielony jest na trzy rundy, wnioski należy składać od 16 września do 16 grudnia 2019 r. 

Organizowane są spotkania informacyjne i warsztay podczas, których esperci udzielą kluczowych informacji:

  • 27. sierpnia w Inkubatorze Starter przy ul. Lęborskiej 3 D w Gdańsku - formularz zgłoszeniowy na spotkanie
  • 12. września w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Olimpijskiej 2 w Gdyni - formularz zgłoszeniowy na spotkanie

Więcej informacji o konkursie oraz dokumenty aplikacyjne są do pobrania na stronie internetowej.

opublikowano 21.08.2019r. K.K.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami