Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wcielając w życie założenia Strategiio na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowało i uruchomiło projekt strategiczny Pakiet dla średnich miast. Pakiet skierowany jest do miast średnich zdefiniowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako miasta powyżej 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem miast wojewódzkich) oraz miasta powyżej 15 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów - obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce.

Spośród nich szczególniego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie zidentyfikowane w ramach wielokryterialnej analizy Polskiej Akademii Nauk w ramach Strategii, które najbardziej tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

W zasięgu funkcjonowania Słupskiej Specjanej Strefy Ekonomicznej znajduje się 7 miast wskazanych jako średnie miasta tracące. Należą do nich: Bytów i Słupsk z woj. pomorskiego, Białogard, Szczecinek, Świdwin i Wałcz z woj. zachodniopomorskiego oraz Złotów z woj. wielkopolskiego.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach niezbędnych dla trwałego i stabilnego rozwoju każdego miasta: z jednej strony jest to wsparcie inwestycji publicznych podejmowanych przez samorządu, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W 2018 roku w ramach Pakietu dla średnich miast dla przedsiębiorców inwestujących w średnich miastach bądź ich najbliższej okolicy zaplanowano dedykowane wsparcie w ramach wybranych Krajowych Programów Operacyjnych łącznie na kwotę ok. 600 mln PLN.

Więcej informacji o dostępnym wsparciu w ramach Pakietu można znaleźć na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Opublikowano: 2018.06.04 MK