PSI instrument

Przepisy, jakie zostały uchwalone przez Sejm, a w dniu 16 maja 2018r. Senat, rozszerzają funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych na terytorium całej Polski tworząc tzw. Polską Strefę Inwestycji. Wg zapowiedzi nowe przepisy mają zacząć obowiązywać jeszcze przed wakacjami.

Najważniejsze zmiany

  • Zachęty podatkowe dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. MŚP nie będą musiały przenosić się do Stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania.
  • Likwidacja długotrwałej i obciążającej przedsiębiorcę procedury zmiany granic SSE.
  • Warunki uzyskania zwolnienia uzależnione od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie. Wymagane nakłady inwestycyjne dostosowane do możliwości firm, w zależności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa.
  • Uwzględnienie sytuacji gospodarczo-społecznej na danym terenie, w tym zasada „im wyższe bezrobocie w powiecie, tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne”.
  • Premiowanie inwestycji w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Na preferencje będą mogły liczyć również pozostałe regiony, w których występuje wysoki bezrobocie.
  • Decyzja dotycząca preferencji wydawana na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat. Jednak im wyższa pomoc publiczna w regionie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia. Nowa ustawa nie wprowadza żadnych zmian nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSE.
  • Premiowanie przedsięwzięć mających wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski. To m.in. o transfer wiedzy, prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, ale także zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników, w tym tych wykraczających poza standardowe świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  • Spółki zarządzające Strefami będą głównym punktem kontaktu w regionie do obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych. Jeden punkt kontaktu dla inwestora zapewni kompleksową usługę, a także istotną pomoc w eliminacji barier inwestycyjnych (m.in. skrócenie czasu procedur). 

Więcej infomacji nt. uchwalanych zmian dostepnych jest na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii tutaj

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji - treść

Zapraszamy do przeczytania artykułu, który przygotowaliśmy w temacie Polskiej Strefy Inwestycji:

reklama2018