Deloitte informuje o aktualnych formach wsparcia dla dużych przedsiębiorców, którzy jeszcze w tym roku chcieliby skorzystać z pomocy.

  • Dotacja z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy: do 15 600 PLN na jedno nowoutworzone miejsce pracy (zwiększane o 20% w przypadku inwestycji realizowanych w Polsce Wschodniej).
  • Dotacja na koszty inwestycyjne: od 1,5% do 7,5% kosztów kwalifikowanych (zwiększane o 5 pp. w przypadku inwestycji realizowanych w Polsce Wschodniej).
  • Dotacja na centra B+R: do 10% kosztów kwalifikowanych w przypadku centrów B+R.

Jakie firmy są uprawnione do uzyskania powyższych dotacji? Więcej informacji na stronie internetowej Deloitte. (klik)

Opublikowano: 2017.01.16 MK