Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie online "Podatkowe i rachunkowe aspekty prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji"

Data szkolenia: 16 marzec 2022 r. (szkolenie online)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami podatkowymi i rachunkowymi związanymi z nową formą wsparcia dla inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego (zastępującą Specjalne Strefy Ekonomiczne).

slaj główny

Dzięki dużej odwadze i zaangażowaniu przedsiębiorców rok 2021 kończy się z rekordową ilością projektów inwestycyjnych w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach Polskiej Strefy Inwestycji Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wydał 35 decyzji o wsparciu. Przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje o wartości blisko 1,3 mld zł przy utworzeniu 420 nowych miejsc pracy.

PSI grafika 2021 posumowanie gotowe

Pomyślności i sukcesów w Nowym Roku z podziękowaniami za dotychczasową współpracę życzą Zarząd i Pracownicy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Słupskim Inkubatorem Technologicznym.

zyczenia noworoczne 2022 prostokat

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami