grafikaSłupska Izba Przemysłowo Handlowa zaprasza na kolejny Wieczór Biznesowy - "Współpraca biznesu i edukacji".

Tym razem spotkanie odbędzie się w Ratuszu miasta Słupska. W spotkaniu oprócz Prezydentki Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka - udział wezmą: Anna Sadlak Dyrektorka Wydziału Edukacji, sześciu dyrektorów szkół zawodowych i technicznych oraz kierownicy zajęć praktycznych. Nie zabraknie też przedstawicieli zaangażowanego biznesu. Zapraszamy serdecznie.

Grunt na medal 2023Polska Agencja Inwestycji i Handlu zakończyła pierwszy etap przygotowań do X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023. Głównym celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w poszczególnym województwie spośród terenów spełniających standardy inwestycyjne PAIH. W nadchodzącej edycji zachowane zostają zasady zgłaszania i opisu gruntów inwestycyjnych biorących udział w konkursie. Nowością jest wprowadzony w regulaminie "Gruntu na Medal" obowiązek zarejestrowania terenu w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH przed dniem rozpoczęcia konkursu. Taki zapis pozwoli podnieść jakość zgłaszanych ofert i ułatwi wyłonienie najlepszych terenów inwestycyjnych z każdego województwa.X edycja ogólnopolskiego konkursu "GRUNT NA MEDAL" rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców z powiatu złotowskiego na „Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które odbędzie się dnia 18.03 o godzinie 11:00 w Złotowskim Domu Kultury. Celem spotkania jest promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu złotowskiego. Podczas występów wymienimy doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, podnoszenia kompetencji przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój działalności, popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zostaną zaprezentowane oferty instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz w jaki sposób wygląda legalizacja zatrudnienia cudzoziemców.

Urząd Miasta Słupsk zaprasza słupskich przedsiębiorców na bezpłatne  szkolenie pt."Dotacje z Funduszy UE dla przedsiębiorstw. Jak wykorzystać możliwości warte ponad 20 mld zł i przekuć je w sukces rynkowy Twojego przedsiębiorstwa?”, które poprowadzi Pani Aleksandra Pabiańska, ekspertka firmy Solveo.Termin:  14 marzec, godzina 9,30, sala 211 Ratusza Miejskiego, Plac Zwycięstwa 3

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku – Zarządzający  Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Wałcz.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami