Szanowni Przedsiębiorcy,

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiła inicjatywę, która ma na celu pomoc polskim przedsiębiorcom w przezwycieżeniu negatywnych skutków brexit.

Program Re_Open UK powstał, aby zachować konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze struktur UE.

Re _Open jest programem ogólnopolskim skierowanym do przedsiębiorców działajacych na terenie całego kraju.

W programie przewidziano 4 typy projektów:

1. Nowe kierunki eksportu  - dofinansowanie udziału w międzynarodowych imprezach targowych

2. Re_start inwestycyjny - dofinansowanie nabycia środków trwałych, robót i materiałów budowlanych oraz WNIP,

3. Akcja adaptacja do zmian - dofinansowanie doradztwa, opracowanie modeli biznesowych oraz zakup środków trwałych i WNIP,

4. Brexit bez straty - dofinansowanie katalogu kosztów jak w typach 1,2,3 dot. wydatków poniesionych w okresie 01.01.2020-15.07.2022     

Miasto Konin  zaprasza przedsiębiorców  do udziału w Targach Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w Regionie”, które odbędą się w dniach 11-12 października 2022 r. w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, przy ul. Przyjaźni 1.

Informacja o wydarzeniu:
Nazwa: Targi OZE – „Nowa Energia w Regionie”.
Data: 11-12 października 2022 r.
Miejsce: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie przy ul. Przyjaźni 1.
Wystawcy: 15 firm oraz 5 instytucji otoczenia biznesu z terenu Wielkopolski Wschodniej oraz 10 firm zagranicznych działających w obszarze OZE.

5 października odbędzie się PAIH Forum Biznesu.

Na PGE Narodowym spotkają się m.in. polscy przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji centralnej, Grupy PFR, SSE, regionów oraz marszałkowie województw.

Wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z ofertą PAIH i jej Partnerów, zaangażowanych we wsparcie polskich eksporterów na rynkach całego świat

Wartością dodaną będzie bezpośredni kontakt z przedstawicielami Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, umożliwiający wzmocnienie relacji na poszczególnych rynkach oraz możliwość wzięcia udziału w warsztatach i spotkaniach #B2B.

Paih forum biznesu

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami