Misja gospodarcza WindEnergy Hamburg 26-29.09.2022 r

Szanowni Przedsiębiorcy,

Pomorski Broker Eksportowy zapraszamy przedsiębiorców z branży morskiej do udziału w Misji gospodarczej – WindEnergy Hamburg w dniach 27-30.09.2022 r.

WindEnergy Hamburg to wydarzenie, w czasie którego ponad 1250 firm z 40 krajów prezentuje swoje innowacje i rozwiązania powiązane z morską i lądową energetyką wiatrową. Targom towarzyszą sesje konferencyjne z udziałem najwyższej rangi ekspertów, zajmujących się aktualnymi i kluczowymi tematami branży.

WindEnergy Hamburg 900523

Read more ...

Ankieta zdiagnozowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół zawodowych

Szanowni Przedsiębiorcy,

Miasto Słupsk opracowało ankietę na potrzeby zdiagnozowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół zawodowych.

Wyniki z ankiety posłużą do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. "Kształtowanie Sieci Szkół Zawodowych na Pomorzu-Etap II".

ANKIETA MIASTO SŁUPSK

Prosimy bardzo o wypełnienie ponizszej ankiety.

Ankieta dostepna pod linkiem - LINK

Program Re_Open - pomoc polskim przedsiębiorcom w przezwyciezeniu negatywnych skutków brexit

Szanowni Przedsiębiorcy,

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiła inicjatywę, która ma na celu pomoc polskim przedsiębiorcom w przezwycieżeniu negatywnych skutków brexit.

Program Re_Open UK powstał, aby zachować konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze struktur UE.

Re _Open jest programem ogólnopolskim skierowanym do przedsiębiorców działajacych na terenie całego kraju.

W programie przewidziano 4 typy projektów:

1. Nowe kierunki eksportu  - dofinansowanie udziału w międzynarodowych imprezach targowych

2. Re_start inwestycyjny - dofinansowanie nabycia środków trwałych, robót i materiałów budowlanych oraz WNIP,

3. Akcja adaptacja do zmian - dofinansowanie doradztwa, opracowanie modeli biznesowych oraz zakup środków trwałych i WNIP,

4. Brexit bez straty - dofinansowanie katalogu kosztów jak w typach 1,2,3 dot. wydatków poniesionych w okresie 01.01.2020-15.07.2022     

Read more ...

Targi Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w Regionie” Konin 11-12.10.22

Miasto Konin  zaprasza przedsiębiorców  do udziału w Targach Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w Regionie”, które odbędą się w dniach 11-12 października 2022 r. w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, przy ul. Przyjaźni 1.

Informacja o wydarzeniu:
Nazwa: Targi OZE – „Nowa Energia w Regionie”.
Data: 11-12 października 2022 r.
Miejsce: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie przy ul. Przyjaźni 1.
Wystawcy: 15 firm oraz 5 instytucji otoczenia biznesu z terenu Wielkopolski Wschodniej oraz 10 firm zagranicznych działających w obszarze OZE.

Read more ...