Zeige Redzikowo Investitionsgelände der Sonderwirtschaftszone Slupsknauf großer Karte

Investitionsgelände "Redzikowo"

Powierzchnia: 63,3665 ha
Powstanie podstrefy: 2001 - 62,4777 ha (Rozporządzenie: Dz. U. 107, poz. 1175 z 2001)
Poszerzenie podstrefy: 2016 - 0,8888 ha (Rozporządzenie: Dz.U. 2016, poz. 218)
Lokalizacja: obszar zlokalizowany jest w odległości 5 km na wschód od miasta Słupska, wzdłuż drogi krajowej nr 6, stanowiącej cześć międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad.  W sąsiedztwie terenu zlokalizowany jest węzeł „Redzikowo” południowej obwodnicy miasta Słupska. Połączenie z centrum zapewniają autobusy komunikacji miejskiej.

Przeznaczenie terenu: zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Redzikowo-Wieszyno" (Uchwała Rady Gminy Słupsk Nr XVI/151/2012 z dnia 12.04.2012r.) - tereny m.in. pod: przemysł, usługi, składy i parkingi oraz tereny obsługi podróżnych.

Komunikacja:

Najbliższa droga krajowa:
droga krajowa nr 6 (Szczecin-Gdańsk) - przebiega bezpośrednio przy terenie

Najbliższy port lotniczy:
Gdańsk - Rębiechowo (125 km), Szczecin-Goleniów (190 km)

Najbliższy port morski:
Gdynia (105 km) - port dla ładunków kontenerowych, terminal portowy
Ustka (27 km) - port o charakterze rybackim, przeładunkowym i pasażerskim

Najbliższa stacja i bocznica kolejowa:
Słupsk (7,5 km)

 

Redzikowo

fot. archiw. PARR S.A.

Wprowadziła: Agata Jaroszewska