Pokaż Debrzno Investitionsgeländen der Zone - Sonderwirtschaftszone in Slupsk auf großer Karte

Podstrefa „Debrzno”

Powierzchnia podstrefy: 9,8736 ha
Wolne tereny: 9,8736 ha
Właściciel terenów: gmina miejsko-wiejska Debrzno
Powstanie podstrefy: w 2003 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów: Dz.U. Nr 186, poz.1816
Lokalizacja: województwo pomorskie, powiat człuchowski, gmina miejsko-wiejska Debrzno.
Podstrefa zlokalizowana jest w północnej części Zielonego Parku Przemysłowego „Cierznie” na terenie Gminy Debrzno w powiecie człuchowskim.
Komunikacja: W bezpośrednim sąsiedztwie terenu podstrefy znajduje się droga krajowa nr 22, będąca częścią międzynarodowej trasy Berlin-Kaliningrad, zwanej potocznie "Berlinką". W obrębie podstrefy znajduje się skrzyżowanie z drogą łączącą Cierznie z oddalonym o 10 km Debrznem. W południowej części podstrefy planowany jest pas obwodnicy wsi Cierznie.

Informacje na temat Podstrefy "Debrzno" - plik .doc do pobrania
Oferta inwestycyjna - plik .pdf do pobrania
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Debrzno - plik .pdf do pobrania

Kontakt w sprawie inwestycji w Podstrefie "Debrzno"...

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

DebrznoPrzy terenach Podstrefy "Debrzno" został wybudowany i oddany do użytkowania w październiku 2011 roku Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie (skrót: IPC).

Debrzno Inkubator 2Debrzno Inkubator 3Debrzno Inkubator 5

Więcej informacji na temat Inkubatora znajdą Państwo na stronie www.perlowainwestycja.pl

Broschüre auf Englisch und Polnisch - Investition gelande

Broschüre auf Polnisch - Touristen über Debrzno